Sürme Rehberliği

Daimi dişlerin sürebileceği yeterli yer olmadığı durumlarda; süt dişlerinden möllemeler yapılarak daimi dişlerin sürmesi yönlendirilebilir. Süt dişlenme döneminden daimi dişlenme dönemine geçerken doğal olarak kaybedilecek olan boşlukların korunması amacıyla, ağız içine uygulanan kullanımı çok kolay olan basit aygıtlar ile daimi dişlenme döneminde oluşacak şiddetli çapraşıklıklar engellenebilmektedir.

Çapraşıklığın çok daha şiddetli olacağının tespit edildiği çocuklarda ise, belirlenmiş sıralama ile önce süt büyük azı dişlerinin ardından da daimi birinci küçük azı dişlerinin çekilmesi ile şiddetli çapraşıklık oluşmadan engellenmiş olacaktır. Seri çekim olarak adlandırılan bu tedavi çok doğru planlanması gereken ve yalnızca spesifik vakalarda uygulanabilecek bir tedavidir.

Hem sürme rehberliği hem de seri çekim tedavileri ile oluşacak şiddetli çapraşıklık engellenerek, erişkin dönemde ortaya çıkacak olan ortodontik tedavi ihtiyacı engellenmiş veya tedavi süresi çok kısaltılmış olacaktır.

Menü