Travma Sonucu Oluşan Yaralanmaların Tedavisi

Travmatik diş yaralanmalarında hastanın yaşı, yaralanan dişin süt dişi mi daimi diş mi olduğu tedavi sürecini ve kararını doğrudan etkilemektedir. Travma görmüş bir dişin sağlıklı olarak kalabilmesi ve diğer dişlerin de durumdan etkilenip etkilenmediğinin tespit edilebilmesi açısından, bu hastaların belli aralıklarla kontrollere devam etmesi ve yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Travmatik diş yaralanmalarında hastanın yaşı, yaralanan dişin süt dişi mi daimi diş mi olduğu tedavi sürecini ve kararını doğrudan etkilemektedir. Travma görmüş bir dişin sağlıklı olarak kalabilmesi ve diğer dişlerin de durumdan etkilenip etkilenmediğinin tespit edilebilmesi açısından, bu hastaların belli aralıklarla kontrollere devam etmesi ve yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Menü