Kemik Yaşı Tayini

Büyüme gelişimi devam eden hastalarda yüz gelişiminin değerlendirilmesi farklı tedaviler için optimal zamana karar vermede önem taşımaktadır. Büyüme gelişimi devam eden bir çocukta, çocuğun gelişiminin değerlendirilmesinde kronolojik yaşın tek başına yeterli bir parametre olamaması nedeni ile çeşitli iskeletsel olgunlaşma indikatörleri geliştirilmiştir. Bireyin olgunlaşma derecesi geleneksel olarak altın standart olarak da kabul edilen el-bilek radyografileri ile hesaptanabilmektedir. Bu nedenle iskeletsel olgunlaşmayı saptayabilmek için farklı radyografik yöntemler değerlendirilmiş ve el-bilek radyografilerine göre daha basit ve pratikalternatifler sunulmuştur. Mümkün olan en düşük radyasyon ekspozürü prensibine dayanarak, iskelet yaşı değerlendirmesinde en düşük radyasyon dozunun seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı diş hekimliğinde iskeletsel olgunlaşmanın değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntemler hakkında bilgi vermektir.

 

Menü